top of page

Çift ve Evlilik Danışmanlığı Nedir?

Çift danışmanlığı, evli olan ya da olmayan çiftlerin danışman ile birlikte, ilişkilerini etkileyen durumları, ilişkideki güçlü yanları ve zorlanılan alanları görme fırsatı sağlayan danışmanlık hizmetidir. Çiftlerin ilişkileri ile ilgili ayrıntıları keşfetmelerine yardımcı olur ve ilişkinin daha iyi gitmesi için gerekli olan iletişim şekilleri, roller ve modelleri öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlar.

Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler duygusal doyumları ve sağlıkları açısından çok önemlidir. Özellikle ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, zorlu ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler.

Çift danışmanlığında amaç kişileri değiştirmek değil, kişisel gelişimlerine yardımcı olmaktır. Çiftlerin hem aralarındaki etkileşim biçimleri değerlendirilir hem de her birinin kişilik özellikleri ortaya çıkarılır. Kişilik özelliklerine bağlı olarak kendilerini ifade ediş biçimlerinin, problem çözme stillerinin ilişkiye nasıl yansıdığı değerlendirilir. Bu değerlendirmelerden sonra, çiftlerin her ikisinden de problemin ne olduğunun tanımını yapmalarını istenerek her birinin soruna bakış açıları, aralarındaki etkileşimler gözlenir.

Aile hayatı bir buzdağı gibidir. Çoğu kimse olup bitenlerin sadece onda birinin farkındadır. Daha fazlasının olabileceğinden şüphelenirler ama ne olduğunu bilemezler ve nasıl bulacaklarına dair de hiçbir bilgileri yoktur. Ve bu bilinmezlik, aileyi zorlu bir yola sokabilir. Denizcinin kaderinin buzdağının su altındaki kısmını bilmesine bağlı olması gibi ailenin kaderi de günlük aile olaylarının altında yatan duyguları ve ihtiyaçları anlamaya dayanır.

Aile ve çiftlerle olan çalışmaların uzun vadeli etkisi söz konusudur. Bireyler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler ve birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile birlikte, sadece o anda yaşanan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilesi sağlanabilmektedir.

Güç, yakınlık, özerklik, güven ve iletişim becerileri gibi konular, dünyadaki yaşam biçimimizin temelidir. Dünyayı değiştirmek için aileyi değiştirmek gerekir.

Çift ve Evlilik Danışmanlığından Kimler Yararlanabilir? Özellikle aile ve çift ilişkilerinde problem yaşayan herkes bu danışmanlık hizmetinden yararlanabilir.

Çift ilişkileri, evlilik problemleri, boşanma, yas ve kayıplar, istismar- ihmal ve şiddet, aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.), ebeveynlik becerileri, üvey bireyi bulunan ailelere destek ,evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri, kendine ve çevresine zarar verici davranışlar, iş stresi, ekonomik problemler çift ve evlilik danışmanlığı yelpazesinde yer almaktadır.

Çift ve Evlilik Danışmanlığı Nasıl Yapılır? Bu danışmanlık hizmeti uygulamasının farklı yöntemleri vardır. Bazı uygulamalarda tüm aile üyeleri aynı seansta bir araya gelirken, bazen de danışman aile üyelerinden bir ya da ikisini veya çiftleri tek tek görebilir.

Özellikle çocuk merkezli aile terapisi uygulamalarında, bazı durumlarda, çocukları öğretmenleri, okul rehberlik servisi, sosyal hizmet uzmanları ile görüşmeler söz konusu olabilmektedir.

gelin buketi
Çift ve Aile Danışmanlığı 2
cocuk-ve-ergen.jpg 2.jpg

Çocuk/Ergen Danışmanlığı Nedir?

Büyüme sürecinde duygusal, zihinsel ya da davranışsal sorunlar yaşayan çocuk ve ergenlerle bire bir yürütülen danışmanlık hizmetidir. Bu hizmette söz konusu sorunların altında yatan psikolojik rahatsızlıklara odaklanılır. Süreçte, ebeveynlerle de işbirliği yapılır ve düzenli görüşmeler yoluyla ebeveynlerin bilinçlenmelerine yardımcı olunur.

Çocukta ya da ergende ortaya çıkmış problemler, çocuğun/ergenin yardım çağrısı olarak düşünülür. Çocuğun ya da ergenin yaşadığı problem “bir sıkıntım var, bunu kendi başıma çözemiyorum, desteğinize ihtiyacım var, yolunda gitmeyen bir şeyler var, bana yardım edin” çağrısıdır.

Çocukla/ergenle bire bir yürütülen danışmanlık hizmetlerinde; probleme yönelik çalışıldığı gibi, çocuğun/ergenin sosyal ve duygusal açıdan güçlenebilmesi, gelişimsel becerilerini arttırabilmesi, yaşına ve gelişim özelliklerine uygun olarak yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi ve ailesiyle ve arkadaşlarıyla sağlıklı ve besleyici ilişkiler kurabilmesi amaçlanılır.

Çocukluk ve ergenlik dönemi; bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimin hızla devam ettiği dönemlerdir. Çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan sorunlara hemen müdahale edilmesi çocuğun/ergenin gelişim sürecinde tıkanıklıklar oluşmasını engelleyebileceği gibi gelişimin arzulanan çerçevede sürekliliğini sağlar.

Bir sorun uzun süre çözülemediğinde çocuğun/ergenin tüm gelişim alanları bu sorundan olumsuz bir şekilde etkilenir ve diğer gelişim alanlarında da farklı sorunlar oluşur. Sorunlar büyümeden yapılabilecek erken müdahale hem çözüm sürecinin kısalmasında hem de başka sorunların oluşumunun önlenmesinde belirleyici rol oynar.

Çocuğa/ergene yönelik danışmanlık hizmetlerinin en önemli yararlarından biri de, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek ve kişiliğin oluşumunu olumsuz etkileyebilecek problemlerin; zamanında ve büyümeden çözülebilmesine ve krizlerle baş ederek atlatılabilmesine imkan sağlamasıdır.

Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

 • Travma (ölüm, şiddet, istismar, boşanma, hastalık, kaza, ameliyat vb.)

 • Davranış ve uyum problemleri

 • Risk içeren davranışlar

 • Sosyal beceri eksiklikleri

 • Bağımlılıklar

 • Ders başarısızlığı

 • Çekingenlik ve kendine güvensizlik

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

 • Özel öğrenme güçlüğü

 • Alt ıslatma

 • İnatçılık

 • Parmak emme, tırnak yeme,

 • Kardeş kıskançlığı

 • Yeme problemleri

 • Konuşma bozuklukları

 • Gecikmiş konuşma

 • Tikler

 • Okul problemleri

 • Öğrenme performansını arttırma vb.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı
cinsel.png

Cinsel Danışmanlık Nedir?

Cinsellikle ilgili yetersiz bilginin arttırılması, yanlış bilgilerin ve inançların düzeltilmesi, cinsel mitler hakkında bilgilendirme ve ileride oluşabilecek sorunlar hakkında danışanlara veya çiftlere yardımcı olmaya Cinsel Danışmanlık  denir.

*Cinsel Danışmanlığın temel görevi; cinselliğin psikosomatik unsurlarıyla ilgili bilginin aktarılması, çekincelerin ve yanlış düşüncelerin bertaraf edilmesi ve de cinselliğin ve onunla bağlantılı olan problemlerin ilişki içi unsurlarının belirtilmesidir.

Cinsel Terapi Nedir?

Cinsel işlev bozukluklarından dolayı bozulan ruhsal dengeyi sağlamak, yeniden cinsel eğitim vermek, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, çiftlerin veya bireylerin kendilerini tanımalarını sağlamak, cinsel çatışmaları çözümlemek, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri azaltmak, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmak için kullanılan tüm teknik ve yöntemlere cinsel terapi diyebiliriz.

Cinsel Danışmanlık
bottom of page